• مدیریت نمایندگی

    عکس  سمت  نام و نام خانوادگی 
    مدیر نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مه ولات محمد نظام آبادی

    آدرس: فیض آباد، خیابان حجت جنوبی، حجت جنوبی 4

    تلفن: 05156724333
     
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق