• بزرگان و شخصیت های معاصر

   1. ابوسعید ابوالخیر
   2. آیت الله فضل الله شریعتی محولاتی (1312-1381 هـ .ش(
   3. محمد حسن حسامی محولاتی (1307-1393 هـ .ش)
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق