• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  بخش شادمهر– داخل روستا زرمهر- 30 ک.م جنوب غربی تربت حيدريه عمومي بنا رباط 10/10/1381 6660 قاجاريه رباط زرمهر 1
  بخش شادمهر- 27ک.م جنوب غربی تربت حيدريه- بعد از سه راه شادمهر
  به طرف مهنه- 2ک.م شمال روستا زرنوخ
  عمومي بنا رباط 10/10/1381 6735 صفويه رباط زرنوخ 2
  بخش شادمهر– جنوب روستا ظهيرآباد- 35 ک.م جنوب غربی تربت حيدريه دولتي بنا رباط 10/10/1381 6736 صفويه رباط ظهیر آباد 3
  بخش مركزي- شهر فيض آباد- بلوار امام خمينی- انتهای خيابان امام خميني- کوچه بانک صادرات انتهای کوچه وقفي بنا رباط 10/10/1381 6874 قاجاريه رباط فیض آباد 4
  بخش مركزي- 84 ک.م جنوب غربی تربت حيدريه و 23ک.م جنوب شهر
  فيض آباد- روستا مياندهی
  عمومي بنا رباط 02/09/1382 8569 صفويه رباط میاندهی 5
  بخش مركزي - 10 ک جنوب فيض آباد – روستاي مهنه وقفي بنا آرامگاه 04/05/1384 11924 قاجاريه آرامگاه شيخ ابوسعيد ابوالخير 6
  بخش مركزي - دهستان حومه - روستا عبدل آباد - کناردفتر مخابرات روستا دولتي بنا منزل 09/11/1384 13999 قاجاريه منزل اعتمادی 7
  بخش مركزي- 75ک.م تربت حيدريه- 14ک.م شمال غرب فيض آباد–
  500م. جنوب شرقی روستا همت آباد
  دولتي بنا آب انبار 12/24/1384 15243 پهلوي اول آب انبار همت آباد 8
  60 ک.م تربت حيدريه- بخش مركزي- 21 ک.م شهر فيض آباد-
  12ک.م شرق روستا خيرآباد- کنار کال
  وقفي بنا آرامگاه 12/24/1384 15245 قاجاريه- صفويه مقبره خیر آباد 9
  بخش مرکزی - شمال روستای فتح آباد خصوصي بنا كاخ 12/24/1384 15256 اواخر قاجار عمارت فتح آباد 10
  بخش مركزي- 21ک.م شهر فيض آباد- روستا خيرآباد- خيابان اصلی روستا-
  کنار مدرسه 60- ک.م تربت حيدريه
  دولتي بنا رباط 12/24/1384 15262 صفويه رباط خیر آباد 11
  بخش شادمهر -40 ک م جنوب غربی تربت حيدريه – 500 م غرب علی آباد وقفي بنا پل 12/24/1384 15263 قاجاريه پل علی آباد 12
  بخش شادمهر- دهستان ازغند- غرب روستاي ازغند- 50 ک.م غرب تربت حيدريه وقفي بنا مسجد- ایوان 12/24/1384 15266 تيموري ایوان مسجد جامع ازغند 13
    دولتي محوطه محوطه 12/24/1383 11660 اسلامي محوطه شهر سفيد 14

   
ارتباط با ما
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
فیض آباد، خیابان حجت جنوبی، حجت جنوبی 4
05156724333
کد پستی: 9531733669

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق